Статут удружења, оснивање и регистрација

Измена СТАТУТА 23.03.2019.

СТАТУТ

ОСНИВАЧКИ АКТ

ОСНИВАЧКА СКУПШТИНА

РЕГИСТРАЦИЈА У АПР