Скупштина 2019

 

 На основу члана 17. Статута ДМС – Подружнице Јабланички округ сазивам

СКУПШТИНУ ПОДРУЖНИЦЕ

За време одржавања Окружног такмичења ученика основних школа, биће одржана  Скупштина Друштва математичара Србије подружнице Јабланички Округ. Скупштина ће се одржати у ОШ „Вук Караџић“, са почетком у 10,30.

Скупштини могу присуствовати сви чланови ДМС Подружнице ЈО. Право одлучивања имају активни чланови друштва, чланови који су измирили чланарину за ову календарску годину. Молим све активне чланове да неизоставно присуствују Скупштини.

За Скупштину предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.     Избор радног председништва, записничара и оверавача записника

2.     Верификација делегата у Скупштини

3.     Извештај о раду у предходном периоду

4.     Финансијски једногодишњи извештај

5.     Измена Статута

6.     Избор делегата за Скупштину ДМС за 2020. годину

7.     Разрешење чланова УО Подружнице и постављање нових чланова

8.     Разно

Лесковац, 19.03.2019.

 

 Председница  ДМС –

 Подружнице Јабланички округ

Ангела Митић Младеновић

Записник са Скупштине

 

 предлог измене Статута