Редовна Скупштина 2019

На основу члана 17. Статута ДМС – Подружнице Јабланички округ сазивам

СКУПШТИНУ ПОДРУЖНИЦЕ

За време одржавања Окружног такмичења ученика ОШ, биће одржана  Скупштина Друштва математичара Србије подружнице Јабланички Округ.

Скупштини могу присуствовати сви чланови ДМС Подружнице ЈО. Право одлучивања имају активни чланови друштва, чланови који су измирили чланарину за ову календарску годину.

За Скупштину предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.     Избор радног председништва, записничара и оверавача записника

2.     Верификација мандата делегата у Скупштини

3.     Извештај о раду у предходном периоду

4.     Финансијски једногодишњи извештај

5.     Измена Статута

6.     Верификација – избор делегата за УО ДМС

7.     Избор новог руководства

8.     Разно


 

Лесковац, 25.02.2019.

 

Председница  УО ДМС –

Подружнице Јабланички округ

Ангела Митић Младеновић

Предлог измена статута може се видети на вези